PC ขายสินค้า งาน commy event ขายสินค้า event จัดแสดงสินค้า event PC เชียร์ขายสินค้า event PC จัดรายการ event แสดงสินค้า event ครัวคุณต๋อย event เชียร์ขายสินค้า event แสดงสินค้า อบรม PC ขายสินค้า event จัดหา PC ประจำห้าง บริษัท มีตังค์ มีเดีย Roadshow แสดงสินค้า event จัดอบรม สัมมนา Roadshow แสดงสินค้า AIS 3G Roadshow แสดงสินค้า AIS 4G PC จัดรายการ Wuttisak PC จัดรายการ PC ขายสินค้า AISบริการกระจายสินค้า / ตัวแทนจำหน่าย

1.บริการให้คำปรึกษาและบริการติดต่อ ตัวแทนจัดจำหน่ายระดับภูมิภาคครอบคลุมทั่วประเทศกรณีมีสินค้า แต่ยังหาช่องทางจัดจำหน่ายไม่ครอบคลุมพื้นที่

2.บริการงานด้านการขนส่ง สำหรับสินค้าที่ต้องการกระจายตามภูมิภาค หรือสินค้าตามภูมิภาคที่ต้องการขนส่งเข้ามาที่จุดศูนย์กลางกรุงเทพมหานคร

3.บริการจัดส่งพนักงานส่งเสริมตามจุดภูมิภาคหรือตัวแทนจำหน่ายรายใหญ่
เพื่อรักษาความสัมพันธ์อันดีและกระตุ้นยอดขาย

4.บริการวางแผนการตลาด ประชาสัมพันธ์สินค้า สร้าง Brand Awareness

5.บริการครอบคลุม กลุ่มผู้จัดจำหน่าย ค้าส่ง ค้าปลีก บิวตี้สโตร์ เบเกอร์รี่
ร้านอาหาร